19. July 2019
Navigation
Forside
Medlemsforeninger
Nyheder
Socialrådgiver
Gælds Rådgivning
Bliv frivillig Rådgiver
Aktiviteter
Links
Debatforum
Fotoalbum
Kontakt LO
Søg
Nyheder fra AVISEN.dk
Kampagner
Gældsrådgivning

Læs FAGET

Arbejdsmiljørepræsentant 2019

Styrk dagpengene

+ 50.
Selv om der er ringe risiko/chancer for, at man skal have forældre- eller barselsorlov, når man er fyldt 50 år, er det stadigvæk utroligt svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet for denne gruppe ledige af +50 årige.

Antallet af arbejdsløse over 50 år ligger 75 % over gennemsnittet !

Ind i mellem er flere a-kasserne og fagforbundene lidt trætte i hovedet af at opleve, at de første grupper af personale man afskediger i en "stille" periode, er medarbejdere over 50 år, og at man gentagne gange - med mange og lange forklaringer / undskyldninger - forbigår seniorerne (50 årige og derover), når der skal ansættes.

I en tid, hvor mange synger med på sangen, at man mangler arbejdskraft og erfarne medarbejdere, skal måske tænke meget over, hvordan man behandler de medarbejdere man har.
Dansk Folkeparti viser handlekraft.
Dansk Folkeparti (DF) udviser nu handlekraft og kommer med indspark til finanslovsforhandlingerne.

DF kræver, at afgifterne på sodavand bliver sat ned !

Det er vi i Danmark simpelthen nødt til - ifølge DF´s skatteordfører Mikkel Dencker - fordi handlen med sodavand og læskedrikke er årsagen til den store grænsehandel, og det skal der dæmmes op for på denne dramatiske måde.

Mikkel Dencker og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det er handlen med læskedrikke, som driver grænsehandlen.

Han siger bl.a.: " Jeg tror, at en meget stor del af omsætningen af danskernes køb af læskedrikke flytter over på den danske side af grænsen, hvis man harmoniserer afgifterne, så priserne er nogenlunde ens på begge sider af grænsen".

Jo - klarsynet er tilstede, og man må da sige, at DF godt véd, hvad der er brug for af dramatiske, men nødvendige tiltag - selv om det koster.

DF tager sandelig fat om nældens rod, så det virklig batter !

Mon DF kommer med lige kontante og nødvendige løsningsforslag med henblik på at undgå forringelser på institutionsområdene og på sygehus- og sundhedsområdet ? - Altså lempelser i forhold til den unødvendige hårde og stramme økonomiske kurs regeringenhar over for kommunerne og regionerne.

Eller er man mere optaget af - sammen med Venstre og Konservative - at sætte 80 milliarder ind på Statens konto, således der op til et folketingsvalg er "råd" til at give skattelettelser ?
Verdens højest uddannede avisbude.
Når man modtager kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge, står man normalt til rådighed for arbejdsmarkedet - det hersker der ingen tvivl om.

Nu vil Dansk Arbejdsgiverforening have de ca 5.000 universitetsuddannede ledige magistre ud som avisbude frem for at "importere" udenlands arbejdskraft til at dele aviser ud.

Venstre´s arbejdsmarkedspolitiske ordfører Jens Vibjerg er enig i, at akademikerne har godt af at komme ud i det virklige liv og "få jord under neglene".

Det er da for sølle tænkt - i så tilfælde får vi formentligt nok verdens højest uddannede akademiske avisbude i Danmark, men hvad skal Danmark bruge det til ?

Udsagnene i sig selv bør give anledning til, at der sættes fokus på den uddannelsespolitiske dagsorden - om vi bruger milliarderne til uddannelse rigtigt.
Medlemsforeninger
3F - Frederikshavn
3F Murerne
3F Skagerak
Blik- og Rørarbejderforbundet
Dansk El-forbund
Dansk Metal Vendsyssel
Ejendomsfunktionærerne
FOA Frederikshavn
FOA Vendsyssel
Fødevareforbundet NNF
HK
Malerforbundet
Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund