20. September 2020
Navigation
Forside
Medlemsforeninger
Nyheder
Socialrådgiver
Økonomi - og Gældsrådgivning
Bliv frivillig Rådgiver
Aktiviteter
Links
Debatforum
Fotoalbum
Kontakt LO
Søg
Kampagner
Økonomi – og Gældsrådgivning

Læs FAGET

Voksenlærling

Arbejdsløsheden er under pres.
Sådan ser det ud:

Ledigheden er i perioden december 2003 til juli 2006 faldet fra 185.600 til 122.100 hvilket svarer til et fald på 34,2%.

Nedenstående viser, hvilken aldersgruppe som har fået mest ud af "opsvinget".

Aldersfordeling på ledige:

16 - 24 år: dec. 03: 16.700 juli 06: 9.800 = fald på 41,3%
25 - 29 år: dec. 03: 25.200 juli 06: 14.600 = fald på 42,0%
30 - 39 år: dec. 03: 53.100 juli 06: 34.400 = fald på 35,2%
40 - 49 år: dec. 03: 38.000 juli 06: 26.300 = fald på 31,0%
50 - 66 år: dec. 03: 52.600 juli 06: 36.900 = fald på 29,8%

Man kan måske nok sige, at truslen om halvvering af dagpengene virker for de unge under 30 ?

Bare man nu ikke fristes til at give samme trussel over for de, som har forsørgerpligt, fordi man i sin naivitet tror, det vil have samme effekt overfor de 40 - 49 årige og overfor de 50 - 66 årige!

Overfor disse grupper mangler der jobs og efteruddannelse i forhold til til de ledige jobs, der må være og ikke trusler om halvvering af forsørgelsesgrundlaget !
+ 50.
Selv om der er ringe risiko/chancer for, at man skal have forældre- eller barselsorlov, når man er fyldt 50 år, er det stadigvæk utroligt svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet for denne gruppe ledige af +50 årige.

Antallet af arbejdsløse over 50 år ligger 75 % over gennemsnittet !

Ind i mellem er flere a-kasserne og fagforbundene lidt trætte i hovedet af at opleve, at de første grupper af personale man afskediger i en "stille" periode, er medarbejdere over 50 år, og at man gentagne gange - med mange og lange forklaringer / undskyldninger - forbigår seniorerne (50 årige og derover), når der skal ansættes.

I en tid, hvor mange synger med på sangen, at man mangler arbejdskraft og erfarne medarbejdere, skal måske tænke meget over, hvordan man behandler de medarbejdere man har.
Dansk Folkeparti viser handlekraft.
Dansk Folkeparti (DF) udviser nu handlekraft og kommer med indspark til finanslovsforhandlingerne.

DF kræver, at afgifterne på sodavand bliver sat ned !

Det er vi i Danmark simpelthen nødt til - ifølge DF´s skatteordfører Mikkel Dencker - fordi handlen med sodavand og læskedrikke er årsagen til den store grænsehandel, og det skal der dæmmes op for på denne dramatiske måde.

Mikkel Dencker og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det er handlen med læskedrikke, som driver grænsehandlen.

Han siger bl.a.: " Jeg tror, at en meget stor del af omsætningen af danskernes køb af læskedrikke flytter over på den danske side af grænsen, hvis man harmoniserer afgifterne, så priserne er nogenlunde ens på begge sider af grænsen".

Jo - klarsynet er tilstede, og man må da sige, at DF godt véd, hvad der er brug for af dramatiske, men nødvendige tiltag - selv om det koster.

DF tager sandelig fat om nældens rod, så det virklig batter !

Mon DF kommer med lige kontante og nødvendige løsningsforslag med henblik på at undgå forringelser på institutionsområdene og på sygehus- og sundhedsområdet ? - Altså lempelser i forhold til den unødvendige hårde og stramme økonomiske kurs regeringenhar over for kommunerne og regionerne.

Eller er man mere optaget af - sammen med Venstre og Konservative - at sætte 80 milliarder ind på Statens konto, således der op til et folketingsvalg er "råd" til at give skattelettelser ?
Medlemsforeninger
3F - Frederikshavn
3F Murerne
3F Skagerak
Blik- og Rørarbejderforbundet
Dansk El-forbund
Dansk Metal Vendsyssel
Ejendomsfunktionærerne
FOA Frederikshavn
FOA Vendsyssel
Fødevareforbundet NNF
HK
Malerforbundet
Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund